Transplantace kostní dřeně

Transplantace je výměna špatně fungujícího nebo nefungujícího orgánu, jeho části, nebo určité tkáně, za orgán zdravý a plně funkční. Transplantace kostní dřeně znamená výměnu tkáně se špatnou funkcí krvetvorby uvnitř kostí a tím obnovu přirozené obranyschopnosti organismu.

Způsob transplantace kostní dřeně je odlišný a celkově jednodušší než složité transplantace orgánů, podobá se způsobu provedení běžné transfúze. Složitější však může být následná léčba pacienta, pokud tělo darovanou tkáň nepřijímá.

Kostní dřeň a její funkce

Kostní dřeň, nebo také morek, je rosolovitá tkáň uvnitř kostí, na první pohled stejného vzhledu a konzistence jako krev. Má za úkol vytvářet pro organismus potřebné množství červených a bílých krvinek důležitých pro přenos kyslíku a obranyschopnost organismu a krevních destiček, nezbytných pro správnou srážlivost krve a proces hojení. Červené kostní dřeně v kostech s věkem ubývá a mění se na dřeň žlutou.

Transplantace kostní dřeně jako léčebná metoda se používá při onemocněních krve, jako je např. leukémie, ale i u vrozených metabolických vad nebo zhoubných nádorů.

Autologní a alogenní transplantace

Existují dva typy transplantace:

  • autologní transplantace – použijí se krvetvorné buňky (odebrané ve vhodné době, zmrazené a poté znovu aplikované do těla pro obnovení funkce kostní dřeně po chemoterapii) pacienta, který díky tomu nepotřebuje cizího dárce.
  • alogenní transplantace – pro provedení této transplantace je nutný dárce, který se hledá mezi příbuznými osobami, ale i v registru cizích dárců, kteří se musí shodovat s tkáňovými znaky pacienta, aby pravděpodobnost přijetí nové tkáně, a tím úspěšnost transplantace byla co nejvyšší.

Způsob odběru tkáně a výkon transplantace

Odběr zdravé tkáně od dárce je relativně jednoduchou procedurou, kdy se provádí její odsátí z žilní krve nebo jehlou z dobře prokrvené dutiny pánevní kosti. Poté se aplikuje do těla pacienta postupným vykapáním do žíly, jako např. při transfúzi. Zdravé krvetvorné buňky z darované tkáně se pak usídlí v kostech, kde se postupně rozmnoží, a tím obnoví celkový proces krvetvorby, stejně jako schopnost organismu bránit se infekcím a dalším škodlivým vlivům z vnějšího prostředí.

Velkou komplikací při transplantaci kostní dřeně je obtížnost najít vhodného dárce, protože kombinací tkáňových znaků u lidí jsou tisíce. Pokud se znaky přesně neshodují a tkáň se přesto v těle uchytí, hrozí riziko, že krvinky, vnímající svého nositele jako cizí, nepřátelský objekt, ji začnou ničit. Stejně tak bílé krvinky v těle pacienta mají za úkol zlikvidovat vše, co do těla přišlo z venku, a tak mohou přirozeně odmítnout i darovanou tkáň.

Následná léčba

Transplantace je teprve začátkem dlouhodobé léčby a pečlivého lékařského dohledu. Obranyschopnost organismu je velmi oslabena a vytváří se znovu, jako u dítěte před narozením. Úspěch transplantace se může projevit až po delší době a závisí na mnoha faktorech, jako je typ a fáze nemoci, výběr dárce, celková fyzická i psychická kondice, věk pacienta a podobně.

Dobrou zprávou je fakt, že současná úroveň transplantační medicíny i následné podpůrné léčby s ní spojené je velmi vysoká, stejně jako procento úspěšných operací a to v obou případech, tedy autologní i alogenní transplantace.

Transplantace kostní dřeně patří do témat
  • Transplantace kostní dřeně Jaroslava Babková 06.11.2011 15:35:21

    Dobrý den, mám sestru po transplantaci kostní dřeně již 20.den, dosud se neobjevily bílé krvinky, co bude následovat pokud se neobjeví?


Adresář

Diskuze na téma Onemocnění krve

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku